Podmínky pro Recipe-Post

Datum účinnosti: dubna 2024

Vítejte na stránkách Recipe-Post, které jsou dostupné na adrese recipe-post.com. Přístupem na naše webové stránky souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito smluvními podmínkami a všemi platnými zákony a předpisy, a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s jakoukoli částí podmínek nesouhlasíte, nesmíte na stránky přistupovat.

1. Použití licence

 • Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo elektronických knih) na webových stránkách Recipe-Post, a to pouze pro osobní, nekomerční a přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:
  • upravovat nebo kopírovat materiály;
  • používat materiály k jakýmkoli komerčním účelům nebo k jakémukoli veřejnému vystavování (komerčnímu nebo nekomerčnímu);
  • pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli nástroj obsažený na webových stránkách Recipe-Post;
  • odstranit z materiálů jakékoli poznámky o autorských právech nebo jiných vlastnických právech; nebo
  • předávat materiály jiné osobě nebo je „zrcadlit“ na jiném serveru.
 • Tato licence automaticky zaniká, pokud porušíte kterékoli z těchto omezení, a může být společností Recipe-Post kdykoli ukončena. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení platnosti této licence musíte zničit všechny stažené materiály, které máte v držení, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

2. Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webových stránkách Recipe-Post jsou poskytovány tak, jak jsou. Recipe-Post neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušování práv.

3. Omezení

Společnost Recipe-Post ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení provozu) vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat materiály na webových stránkách společnosti Recipe-Post, a to ani v případě, že společnost Recipe-Post nebo její autorizovaný zástupce byli na možnost vzniku takových škod ústně nebo písemně upozorněni.

4. Přesnost materiálů

Materiály na webových stránkách Recipe-Post mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Recipe-Post nezaručuje, že materiály na jeho webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Společnost Recipe-Post může kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. Společnost Recipe-Post se však nezavazuje k aktualizaci těchto materiálů.

5. Odkazy

Společnost Recipe-Post nezkontrolovala všechny stránky, na které odkazuje její webová stránka, a neodpovídá za obsah žádné z těchto stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že Recipe-Post tyto stránky podporuje. Použití jakékoli takto propojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

6. Úpravy

Společnost Recipe-Post může tyto podmínky poskytování služeb na svých webových stránkách kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit aktuální verzí těchto podmínek poskytování služeb.

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás. Zde .