Algemene voorwaarden voor recepten-post

Ingangsdatum: 1 april 2024

Welkom bij Recipe-Post, te bereiken via recipe-post.com. Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, mag u de site niet bezoeken.

1. Gebruik Licentie

 • Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of ebook) op de website van Recipe-Post te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag je niet:
  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  • proberen te decompileren of reverse engineeren van een tool op de Recipe-Post website;
  • auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of
  • de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen “spiegelen” op een andere server.
 • Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u inbreuk maakt op een van deze beperkingen en kan worden beëindigd door Recipe-Post te allen tijde. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

2. Disclaimer

De materialen op de Recipe-Post website worden geleverd op een ‘as is’ basis. Recipe-Post geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, met inbegrip van, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten.

3. Beperkingen

In geen geval zal Recipe-Post of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op de website van Recipe-Post, zelfs als Recipe-Post of een door Recipe-Post gemachtigde mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

4. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op Recipe-Post’s website kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Recipe-Post garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Recipe-Post kan te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Recipe-Post doet echter geen toezeggingen om de materialen bij te werken.

5. Links

Recipe-Post heeft niet alle sites gelinkt aan haar website gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Recipe-Post van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

6. Aanpassingen

Recipe-Post kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op Hier .